AKLIM GİDER

Hiç hissettin mi !
Kadehten dökülen
Mercandır
 
Hiç gördün mü !
Çarşıda dolanırken
Uçuşan sarı
Seraptır
    buğday başakları

Hiç duydun mu !
Sıkıldıkça insan
Kaçışın zor
Şehrin dar

Işıklı caddelerin
Boş
   kır  olduğunu

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi