AL GÖNLÜNÜ

Sevmiyor
 ayna
İstediğimizi
 görmek
İstedikçe

Baktığımız
 Kırık mı !

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi