DÜN DÜN MÜDÜR !

Taşıma
         suyla dönüyor
                  değirmenler

Lafla yürüyor
Peynir yüklü gemiler

Yılan zaten dokunmaz
Yaşları
         bulur binler

Damlar
         oluşmaz
Yerinde
            göller …

Ata !
    ya  uymuyoruz
                     sözüne
ya dönüp söylenmeli
              yeniden günümüze …

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi