ÇÜNKÜ

Neden mi şarap !
 

Bağım var ...

 

                                                                                                                                                                                                             Öncel İpekçi