DAİMA

Gerek
          Sevmek

Gerekse
          Sevdiğin için
Bir şey
           Yapmak …

Bırak …!

           dediğinde

direnme

           bırak …

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi