GÖMÜ

 
Zenginlik …
Özrün,
Dilenmeye başladığı gündür.

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi