GÜÇLER

Işık
 bedende
Kırılıyor
 artık
Sınırını geçtik
                 karanlığın
Şeffaflaştık.

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi