TADI KALIR

Can değil
           kaybedilen

Bir taneden
           binlerce doğar

Dokunmadığınız
           güne bakanlar …

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi