GÜNEŞE

Bakarım …

       Çıplak !

Deneyimliyim
   Tutuluşta

              Ondan,

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi