Bir boş kağıt
Bir kalem
              gönderdim sana

Ne yazmamı istiyorsan
                         kendin yaz
                                        sana.
 

( Silgi mi !
     Boş ver
Mektup değil bu

Kader ! )

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi