KAPSAM

Terk  edişin

Aftan önce
     olsaydı …

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi