BÜYÜR KORKMA

Çarşaf
       deniz
dalgasıdır
           çocuk

Meltem
         Bora
Giderek
           büyür
Fırtınalarla

Kendini geçer
                sınırları
Olmaz
        farkında
 

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi