KUĞULU

Ah !  Kuğulu
Ne büyüklük taslardım
                               Parkında

Çekilirdi herkes
Suyu hep ilk içerdim
                 Çeşmenin başında

Yürümüş ...
Yorulmuş ...
Susamışım !

Ayaklarım
         bir adım geride
Küçükleri ...
Gençleri ...
              beklemede

Su bilirdim seni
Akıp giden ...

                zamanmışsın

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi