KUM SAATİ

Bir avuç kumla
Koca
        Ömürler geçti
Yaşa
       nacak !

yasak
        la
          ma
               sakla
sak da var

Çöllerden belli …

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi