MEDENİYET

İlerledikçe
Kayıp
       gidiyor
Tarih
Ayaklar
           altında
Değişiyor coğrafya
Matematik şaşıyor

Bu kalabalıkta
Yalnız
         şehrin
Boğazı
         Sıkılıyor …

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi