BOYASIN

Bir kayış

            omuzlarında

Bakarlar çok uzaktan

yanıbaşlarına

 

Bir oyun var aslında

Bilmiyorlar

Onlara oynanan

 

Çoğu sobelenecek

Yumdurulacak demire

Yoksun ağaçtan

 

Parlatır

          mat hayatları

 

Çıplak ayaklı

         Park çocukları …

 

                                                                                                                                                                                                             Öncel İpekçi