TAKILMIŞ

Geçerken koridor
Yüksek döşenmiş karo,
Kilim oluyor manîdar

Bir vuruyor …
                   bir daha
Ayaklara bakan
                       düşman
Başa bakan
                 mermer duvar

Yetmiş sekizlik plâk gibi
Dönüyor
            Başımız
Devri kırk beşlik
                          belli
Söyledikleri hiç
                          değişmiyor
Ne güzel
             hep aynı değil mi !

Kulağa girip çıkanlar
Yürekte yumruk gibi
 

Kalan güzel tek
        Yine Müzeyyen Senar …

 

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi