İSTERSENİZ

İletişim

          sizliği

Kaldırır

          sevi …

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi