SOKAK OYUNLARI

Devrilmiş
              bir ikisi
Kaçışan gençler
                       taşlı
                           kuka
Çevik çomak
                 olmuş

Bu oyunda
              ayakta
İpsiz kukla

Kaçanlar var
                 saklanıp
Saklanmayan

Beyaz dizeler
               karalanıp
                     aklanmayan …

 

 

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi