NEREDESİN

Gitmeli
           çok uzaklara
 
              Daha yakın
                          olmak için sana.

 

                                                                                                                                                                                                             Öncel İpekçi