YAP BOZ

Bir parça
            vardır
İçinde

Bütünleş
           sen de ...

                                                                                                                                                                                                            Öncel İpekçi